Privacy


INFORMATIEF Privacybeleid ART 13 Dlgs 30/06/2003 n. 196

Informatieve verklaring in overeenstemming met wetsbesluit nr. 196 “Gegevensbescherming” uit 30.06.2003
Volgens de wet zal het verwerken van persoonlijke gegevens de principes van correctheid, wettigheid, relevantie, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten volgen.

1. DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING VERWERKING

Wij zullen uw aangeleverde persoonlijke informatie opslaan in onze databases:
a) om uw verzoek te verwerken met het doel om u geselecteerd gratis reclame- en communicatiemateriaal op te sturen
b) met voorafgaande toestemming voor het elektronisch doorsturen van gratis reclame- en communicatiemateriaal via de e-mail.
c) met voorafgaande toestemming voor het uitvoeren van marktonderzoeken.
Als u akkoord gaat met de bovenstaande verwerking van uw persoonlijke gegevens, willen we u graag informeren dat u deze op elk gewenst moment kunt intrekken, eenvoudig en kosteloos, door ons een schriftelijk kennisgeving te sturen.

2. METHODEN VAN VERWERKING

De gegevens zullen worden verwerkt door speciaal daarvoor aangewezen personen en (formeel benoemde) personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van gegevens. Deze mensen gebruiken registratieapparatuur of magnetische, computergestuurde en telematische hulpmiddelen, waarmee de veiligheid en vertrouwelijkheid kunnen worden verzekerd. Daarom kan het verwerken van gegevens ook plaatsvinden met behulp van automatische media die bestemd is voor opslag, administratie en telematische transmissie van zulke gegevens. De databases bevinden zich in een beveiligde omgeving. Er bestaat strikt toezicht op de toegang tot deze databases, in overeenstemming met de regelgeving. De persoonlijke gegevens die voor marktonderzoeken kunnen worden gebruikt, worden gearchiveerd met toepassing van methodes die alleen de hoogst noodzakelijke gegevenscirculatie garanderen en die bovendien worden ondersteund door toegangscontrole voor de werknemers die aangewezen zijn voor gegevensverwerking.

3. COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die naar uw computer (of een ander apparaat dat aan het internet is verbonden) worden gestuurd om de browser van de bezoeker uniek te identificeren en om informatie of instellingen in uw browser op te slaan. We gebruiken cookies om onze websites te verbeteren en om diensten en functies aan onze klanten aan te bieden; voornamelijk om gegevens te herinneren die door de gebruiker zijn aangeleverd, om gebruikersvoorkeuren voor de website op te slaan, zodat we het ontwerp en de performance van de website kunnen verbeteren; deze gegevens kunnen gedeeld worden met leveranciers van analytische instrumenten en mogelijk kunt u ook promotionele informatie aanleveren. U kunt het gebruik van cookies via uw browser beperken of uitschakelen; bepaalde functionaliteiten van websites zouden dan echter ontoegankelijk kunnen worden.

4. OVERDRACHT EN DISTRIBUTIE VAN VERWERKTE GEGEVENS

Onder de overdracht en publicatie van gegevens, die plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, kunnen uw gegevens worden gedistribueerd in Italië en andere landen naar bepaalde personen die instrumentale functies of functies die in nauwe relatie met onze activiteiten staan, uitvoeren.

5. AARD VAN DE GEGEVENSOVERDRACHT

De overdracht van gegevens en toestemming voor de verwerking daarvan is vrijwillig, waarbij de overdracht en het verwerken van uw gegevens een vereiste zijn voor het accepteren van uw aanvraag tot verwerking en doorsturen van reclame- en communicatiemedia.
Daarom moeten we u informeren dat het voor ons niet mogelijk is om het hierboven genoemde doorsturen uit te voeren als u niet uw persoonlijke gegevens invult of als u niet akkoord gaat met het verwerken van deze gegevens, die alleen bedoeld zijn voor de hierboven genoemde doeleinden. Een weigering om gegevens over te dragen voor marktonderzoeksdoeleinden beïnvloedt echter op geen enkele manier de mogelijkheid om reclamemedia te ontvangen.

6. DE RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Met betrekking op de hiervoorgenoemde gegevens, heeft u de volgende rechten die zijn vastgelegd in Art. 7 van wetsbesluit nr. 196 uit 30.06.2003 (in het bijzonder het recht om toegang te hebben tot uw persoonlijke gegevens, alsmede het recht om te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd; ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens als u daar geldige redenen voor heeft); dit moet echter binnen de limieten en onder de voorwaarden van artikel 8, 9 en 10 van het hierboven genoemde wetsbesluit gebeuren. U kunt bezwaar maken door een e-mail naar het volgende e-mailadres te sturen: responsabileprivacy@yonkana.net

7. OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gegevens worden gedurende de totale duur van de contractuele relatie opgeslagen, alsmede voor de correcte naleving van onze wettelijke verplichtingen en voor toekomstig commercieel gebruik en marktonderzoeksdoeleinden, voor zover er toestemming is gegeven voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Alle persoonlijke gegevens waarvan de opslag niet absoluut noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden, zal verwijderd worden of omgezet in anonieme gegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

8. CONTROLLER EN PERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

De controller van de gegevensverwerking is het bedrijf Yonkana S.r.l., gevestigd in Italië; de persoon die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor gegevensverwerking is onder andere de heer Sergio Brizzo. De complete en up-to-date lijst van verantwoordelijke personen voor gegevensverwerking kan direct worden verkregen van Yonkana S.r.l., via Lagrange 35, Turijn. U kunt de annulering aanvragen door te schrijven naar Yonkana S.r.l. via Lagrange n. 35 10123 Torino of via e-mail: responsabileprivacy@yonkana.net

9. CODE VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Informatieve verklaring in overeenstemming met wetsbesluit nr. 196 “Gegevensbescherming” uit 30.06.2003
Wetsbesluit nr. 196 uit 30 juni 2003 “Code voor bescherming van persoonlijke gegevens", reguleert de procedures voor het verzamelen, behandelen, opslaan en communiceren/openbaar maken van persoonlijke gegevens, waarbij de rechten en plichten van de betrokken partijen worden gespecificeerd. Het verwerken van persoonlijke gegevens door de Eigenaar voldoet aan de geldende voorschriften.

OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden direct en/of indirect verzameld door het netwerk van de Eigenaar door het invullen van bepaalde formuliere (voortaan aangeduid met “formulier”) die "online" op websites worden aangeboden.

DOEL VAN GEBRUIK

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden direct en/of indirect verzameld door het netwerk van de Eigenaar voor marketingdoeleinden, voor promotie van goederen en diensten voor commercieel gebruik. In het geval van specifieke toestemming kan de aangeleverde informatie ook worden gebruikt om commerciële communicatie te sturen betreffende producten, diensten of initiatieven van onze zakelijke partners of andere bedrijven.